Good bye my love T^T

posted on 19 Dec 2011 09:06 by inoshishi
 
Miyabi Inoue
....
..
.
ก็ไม่มีอะไรมากครับ แค่จะมาบอกข่าวว่าคงไม่สามารถนำลูกชายไปเล่น
RMC ได้แล้ว ไม่ว่างอย่างมาก งามท่วมเกิ๊น ถ้าใครจะอันฟอลทวิตลูกชาย
ก็เชิญนะครับ แล้วผมก็ไปเปลี่ยนชื่อทวิตไม่มี RMC แล้วครับ
...
ว่าจะอัพบอกตั้งนานแล้ว แต่ยุ่ง ๆ นะครับ ยังไงก็ตามถ้ามีโอกาสผมจะเข้าไป
เยี่ยมเยียนนะครับ เพราะยังไงก็ยังคิดถึง หนุ่มหน้ามนคนผูกผ้าปิดตา,
บรรดาเจ้าลูกชายจอมแสบ และลูกสาวน่ารัก ๆ แถมด้วยผ่องเพื่อนที่สุดฮ่า
...
หวังว่าเราจะได้เจอกันนะครับ...ในสักวันหนึ่ง...แล้วเจอกันครับ
--------------------------------------------------------------------------------------